Pūtēja orķestra „Madliena” vēsture un radošā darbība

Ogres rajona Madlienas pagastu raksturo senas tautas mākslas un muzicēšanas tradīcijas. Ragu mūzikas pirmsākumi Madlienā datēti ar 1891. gadu, kad Aderkašu – Plāteres Taurupes Labdarības biedrība nodibināja Madlienas draudzes ragu kori. Instrumentus pasūtīja no Vācijas, darbojās un muzicēja Plāterē – Ādmiņu mājās, vēlāk Plāteres biedrības „Austrums” tautas namā. Koris guva labus panākumus. Papildus 1900. gadā komponists Ernests Ūdris Madlienas draudzes skolā nodibināja skolēnu stīgu un ragu orķestri.

Pēckara periodā par pūtēju orķestra dibināšanas gadu ir uzskatāms 1957. gads. Ar spilgtu muzikalitāti apveltītajam skolotājam Jānim Rinkusam izdevās nodibināt kolektīvu, piesaistot enerģiskus un dabas apveltītus jauniešus. Kopā sanāca pirmie mūziķi: Eduards Jirgens, Jānis Jēkabsons, Laimonis Ābrams, Aivars Rinkuss, Uldis Atslēdziņš un Jānis Šīrons. Viņiem pievienojās Jānis Rullis, Jūlijs Līdaks, Jēkabs Rozītis un Aldis Kursišs. Jaundibinātais kolektīvs 1958. gada Oktobra svētkos sniedza pirmo koncertu, kam bija labi panākumi. Kopjot, attīstot un iedibinot jaunas mūzikas tradīcijas kolektīvā, Jānis Rinkus pūtēju orķestri vadīja līdz 1970. gadam. Šajā laikā pūtēju orķestris paplašinājās dalībnieku skaita ziņā, koncertēja Madlienas pagasta jaunatklātajā kultūras namā un ārpus tā, kļūstot par neatņemamu kultūras nama pašdarbības dzīves sastāvdaļu. Jaunās kultūras nama direktores Pārslas Jēkabsones aicināts, 1970. gadā pūtēju orķestri sāka vadīt Jānis Seržants. Jaunais kultūras nama mākslinieciskais vadītājs ieguldīja pūtēja orķestra izaugsmē savas muzikālās spējas un radošo domu. Līdz 1973. gadam kolektīvā stabili darbojās visi iepriekšējie dalībnieki, kā arī tika ieinteresēti un piesaistīti jauni mūziķi. No 1973. līdz 1982. gadam pūtēju orķestri veiksmīgi un apzinīgi vadīja Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma absolvents, muzikālais kultūras darbinieks Aivars Jansons. 1983. gadā par kolektīva māksliniecisko vadītāju un diriģentu kļuva tā pašreizējais diriģents Dimitrijs Grozovs. Viņa nopelns nu jau veselu 22 darbu gadu garumā ir stabils, interesants un radošs pūtēju orķestris „Madliena”, kurā spēlē ļoti dažāda vecuma mūziķi. Pūtēju orķestra pastāvēšanas laikā kolektīvā ir notikušas vairākas paaudžu maiņas, un par pirmajiem kolektīva dalībniekiem liecina tikai senas fotogrāfijas un skaistas atmiņas. Bet cauri gadiem kolektīva dalībniekus vienojusi mūzikas un darba mīlestība. Visilgāk pūtēju orķestrī darbojušies Eduards Jirgens, Jūlijs Līdaks un Aivars Jansons. Savus radošā darba gadus kolektīvam veltījuši Roberts Kasteinis, Jānis Vucins, Leonards Caune, Valdis Krūzmanis, Anatolijs Možeiko. Pūtēju orķestrī spēlējuši madlienieši Tālivaldis Vucins, Mārtiņš Aivars, Dainis Paukšēns, Arnis Jirgens, Gaidis Gailītis, Aivars Līdaks, Eduards Grobiņš, Ērika Funknere, Jānis Vilnītis, Normuds Pužulis, Viesturs Madernieks, Jānis Rudzgailis, Raimonds Mūrnieks, Raitis Korovackis, Rolāns Jirgens, Mārtiņš Almanis, Māris Lesiņš, Dairis Ikaunieks, Edgars Upītis, Raimonds Mūrnieks, Andris Smilškalns, Jānis Laurinovičs, Pēteris Ārents, Arvis Sīpols, Jānis Pluģis, Sandris Cilēvičs, Māris Lapiņš, Vilārs Miķelsons, Bērziņš Ivars, Jānis Vītoliņš un citi. Pūtēju Orķestrī „Madliena” vēl joprojām muzicē ilggadējie mūziķi Aivars Jansons, Jānis Lesiņš, Ainārs Caune, Edvīns Dātavs, Arnis Dātavs, Andis Bičevskis, Aivars Madernieks, Mareks Osokins, Alvars Šteinbergs (pūtēju orķestra koncertmeistars), Ivars Indriksons, kā arī Dinārs Žurēvičs, Nauris Jansons, Māris Keišs, Raivis Tauriņš un citi. Vēlos atzīmēt, ka lielu muzikālu un materiālu ieguldījumu kolektīvam jau vairākus gadus sniedz Vilnis Ezeriņš. Kopš 1989. gadā tikusi atvērta K. Kažociņa Madlienas M ūzikas un mākslas skola, pūtēju orķestrī iesaistās gados jauni izglītoti mūziķi. Daudzus gadus Mūzikas skolas audzēkņi ir bijuši kolektīva profesionālas izaugsmes potenciāls: Evita Bindemane, Daiga Bērziņa, Guntars Vilnītis, Elīna Karaseva, Aldis Paegle, Jānis Sproģis, Pēteris Sproģis, Gunta Reitere, Zanda Liepiņa, Aija Čudare, Reinis Bičevskis, Mareks Liepa, Inese Ozola-Ozoliņa, Iveta Ozola-Ozoliņa, Ilze Ozola-Ozoliņa, Andris Briedis, Lauris Morozovs, Kalvis Līcītis, Dagne Līcīte, Velga Balode, Liene Jansone, Ramona Feodorova, Ieva Jankevica un citi. Pašlaik pūtēju orķestrī „Madliena” muzicē šādi Madlienas Mūzikas skolas audzēkņi un absolventi: Artūrs Karasevs, Ingus Paegle, Jānis Dātavs, Vilnis Dātavs, Uģis Reiters, Agnese Jankuna, Lāsma Bergmane-Behmane, Kristaps Bērziņš, Mārtiņš Grise, Roberts Morozovs, Krišjānis Morozovs, Edžus Valdmanis, Jānis Atslēdziņš, Guna Dātava, Zanda Reitere, Līga Logina, Lienīte Sudareva, Jānis Iļjins, Māra Atslēdziņa un Gunda Pozņakova, kā arī citi jaunieši. Liels paldies Mūzikas skolas vadībai un pedagogiem!

Pūtēju orķestris „Madliena” aktīvi piedalās valsts, rajona un sava novada kultūras dzīvē, allaž ir Lielo Dziesmu svētku dalībnieks. Madlienā ir notikuši četri pūtēju orķestru svētki, kuru iniciators ir diriģents D. Grozovs. Savu profesionālo meistarību un talantu D. Grozovs ir apliecinājis, ne vien sekmīgi vadot orķestri, bet arī teicami aranžējot skaņdarbus. Viens no populārākajiem – „Karavīru dziesmu maršu popūrijs”. Pūtēju orķestris „Madliena” ir koncertējis pie saviem draugu kolektīviem Talsu un Auces pilsētu svētkos. Tas ir koncertējis arī ārzemēs: 1969. Gadā Ļeņingradā (Krievijā), 1995. gadā Rostokā (Vācijā), 1999. gadā Šlesvigā un Ķīlē (Vācijā), 2004. gadā Aidlingenē (Vācijā) un Saint Denis d’Anjou (Francijā). Pūtēju orķestri "Madliena" allaž pavada veiksme un izdošanās.
Pateicoties Ogres rajona padomes piešķirtajam finansējumam, Madlienas pagasta padomes atbalstam, kolektīva dalībnieka Viļņa Ezeriņa labvēlībai un finansiālajai palīdzībai, profesionālajam diriģenta Dimitrija Grozova darbam un kolektīva muzicēšanas prasmei, Latvijas Radio 1. Skaņu studijā ir veikts Ogres rajonā pirmais pūtēju orķestra CD ieraksts. Tas ir nopietns veikums un liels sasniegums kolektīva mākslinieciskajā un profesionālajā darbībā, kā arī vispārējā izaugsmē.

Ikviens pūtēju orķestris Latvijā varētu lepoties ar šādu savu darba rezultātu apkopojumu. Paldies pūtēju orķestrim „Madliena” par ieguldīto darbu, paldies visiem labvēļiem par atbalstu!

No 2013. gada janvāra, orķestra diriģents un mākslinieciskais vadītājs ir VIESTURS LAZDIŅŠ.